Star - centar za strane jezike (logo)
Star - centar za strane jezike

O školi

Savremena metodologija nastave engleskog jezika polazi od stava da sa učenjem stranog jezika treba početi u najranijem detinjstvu. Stoga se naši kursevi za najmladje baziraju na usvajanju stranog jezika i aktivnom učenju kroz igru uz pomoc savremenih audio-vizuelnih sredstava.

U nastavi se koriste najsavremeniji programi Oxford i MacMillan izdavača namenjeni ovom uzrastu.

Djački (7-12) kursevi engleskog jezika

Nastava je kreirana na način da se svako dete podstiče da napreduje prema svojim sposobnostima a u skladu s grupnom dinamikom. Temelji se na savremenim nastavnim sadržajima i proverenim metodama. Konstantno se prati napredak deteta u svim jezičkim veštinama (čitanje, pisanje, slušanje, govor).

Pored učenja jezika, deca se upoznaju sa kulturološkim i civilizacijskim obeležjima jezika koji uče. Na ovom uzrastu posebna se pažnja posvećuje razvoju i negovanju živog, socijalnog jezika kroz dijaloge i diskusije.

Kursevi engleskog jezika za tinejdžere

Na ovom uzrastu deca su emotivno i intelektualno zrelija što omogućava da se posebna pažnja posveti gramatici, širenju rečnika, konverzaciji i izgovoru. Konvencionalni tekstovi i audio materijali čine osnovu nastave, a predavači su tu da podstiču upotrebu jezika kroz vežbe govora u svakodnevnim situacijama, diskusijama i pričanju priča. Velika prednost grupne nastave je što omogućava polaznicima da isprobavaju i vežbaju jezičke strukture sa svojim drugarima iz grupe.

Engleski jezik za odrasle

Nastavni program učenja stranog jezika za odrasle uskladjen je s evropskim referentnim programom (CEF), a njegov sastavni deo čine evropski prihvaćeni nivoi jezičkih veština. Polaznici usvajaju jezička znanja kroz razvoj veština čitanja, pisanja, slušanja, govorne interakcije i govorne produkcije. Naglasak je na komunikaciji, dakle polaznici se od samog poćetka aktivno uključuju u nastavu, izvodjenje nastave je interaktivno pa se polaznici stalno ohrabruju da na osnovu vlastitih predispozicija, sposobnosti i usvojenih znanja donose zaključke (indukcija-dedukcija) o novim jezičkim strukturama.

CEF nivoi :
A1 Elementary – osnovni
A2 Pre Intermediate – nizi srednji
B1 Intermediate – srednji
B2 Upper Intermediate – visi srednji
C1 Advanced – napredni

Specijalizovani kursevi engleskog jezika za poslovne ljude i vojna lica

Ovi kursevi su namenjeni polaznicima koji imaju osnovni nivo znanja engleskog jezika a žele da usavrše poznavanje opšteg engleskog i usvoje stručnu terminologiju neophodnu za obavljanje posla kojim se bave. U dogovoru sa naruciocem posla, I ukoliko za to postoje uslovi, nastavu je moguce organizovati I u prostorijama narucioca posla.

 • Niš, Episkopska 73, Palilula
  Niš, Radoja Dakića 47, lokal 1a, zgrada Duga, Duvanište

 • 018 / 591 – 577
  018 / 255 – 951
  064 / 83 – 11 – 220
  064 / 83 – 11 – 221

 • Interaktivna nastava

 • Iskusni predavači

 • Prilagodjeno svim nivoima znanja

 • Savremeno opremnjene prostorije

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Engleski jezik  početni / srednji / viši
Nemački jezik  početni / srednji / viši