Čime se bavimo?

O nama.
Centar za učenje stranih jezika Swanbell je škola za učenje i usavršavanje stranih jezika na svim nivoima, za decu i odrasle. Osnovan je 1994. godine i jedan je od prvih jezičkih centara u Beogradu, zasnovan na porodičnoj tradiciji i ljubavi prema anglosaksonskoj kulturi stečenoj tokom dugih godina života u Velikoj Britaniji. Kada je reč o nastavi engleskog jezika, profesori škole Swanbell su profesori s diplomom Filološkog fakulteta, a mnogi su i nosioci diploma Cambridge ispita što dodatno potvrđuje njihovo znanje.

Lokacija.
U samom centru Banovog brda, u prelepom ambijentu škole, kompletan tim Swanbell-a brine da se njegovi učenici osećaju prijatno, a brižljivim odabirom odgovarajućeg jezičkog programa napredovanje svakog polaznika stavlja se na prvo mesto: “To teach is to touch a life forever.”

Manifestacije.
U školi se pored nastave tradicionalno organizuje Novogodišnji maskenbal, često se priređuju priredbe i mala pozorišta na engleskom jeziku, a svakog drugog petka u mesecu se na takozvanim In-house radionicama konstantno obrađuju teme iz svih jezičkih veština koje naši profesori i inače primenjuju na svojim časovima.

Program.
S obzirom da se škola jezika Swanbell nalazi u okviru OŠ “Josif Pančić“ u kojoj se od trećeg razreda uči francuski jezik, zbog velikog interesovanja od 2012. godine organizujemo i kurseve francuskog jezika. Važno je napomenuti da se pored najnovijih britanskih i francuskih udžbenika, po kojima se radi u optimalno malim grupama, u Swanbell školi može pratiti i osnovni školski program.

Naš metod rada
Metod rada u našem Centru stimulativnog je karaktera, a taj elan se prenosi na svakog učenika. Osnovni princip rada je učenje jezika kroz komunikaciju od samog početka. Kursevi jezika su podeljeni na kurseve za predškolski uzrast, mlađi školski uzrast, stariji školski uzrast i kurseve za odrasle. Grupe za decu obrazuju se od 3 do 8 polaznika, dok su odrasli u grupama od 3 do 6 polaznika. Kursevi engleskog za decu od 4+ godina su organizovani na zabavan i zanimljiv način.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Online nastava

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Engleski jezik A1-C2
Nemački jezik A1-C2
Francuski jezik A1-C2