Čime se bavimo?

Bunny School-Škola engleskog jezika smatra da je optimalan period za početak organizovanog učenja stranog jezika kod dece između 3. i 4. godine. Deca tog uzrasta se druže i igraju u grupi i tako neosetno uče strani jezik kroz igru, kao što uče i svoj maternji.
Deca do sedme godine uče dve jezičke veštine: govor i slušanje /razumevanje.

Predškolska deca su naročito prijemčiva za učenje stranog jezika, jer u tom dobu veoma lako usvajaju nov zvuk stranih reči i reprodukuju ih uz pravilnu intonaciju i naglasak.
Naši đaci uče u vedroj i dinamičnoj atmosferi. Na času pričamo samo na engleskom jeziku i stavljamo akcenat na učešće đaka u aktivnostima i igri. Deca aktivno koriste engleski od samog početka. Na taj način se razvija odličan izgovor i samopouzdanje u komunikaciji.

Bunny School-Škola engleskog jezika – program:

Program kurseva za decu najmlađeg uzrasta koncipiran je u skladu sa savremenim znanjima iz oblasti lingvistike i dečje psihologije.

Vreme na časovima provodimo u organizovanoj igri koja je raznovrsna, kreativna i dinamična. Posebnu pažnju pridajemo pesmicama uz pokret, bajkama, pričama i glumi/ imitaciji.
Biramo sadržaje, pesme, priče i igre, koje su slične u našoj i engleskoj kulturi, pa ih deca doživljavaju kao poznate, zabavne i lake za učenje.
Koristimo razna didaktička sredstva u radu: fleš kartice, postere, prave predmete, lopte, obručeve i lutkice.

Knjige koje se koriste su izvanredno prilagođene uzrastu i deca ih vole. Svaki nivo učenja prati odgovarajuća knjiga koja ”raste” sa decom. Video materijali i igre na računaru su atraktivan dodatak nastavi.
Naš čas je dinamična celina u kojoj se aktivnosti smenjuju na 5-10 minuta i sva deca aktivno učestvuju.

Do sedme godine naučimo 500 do 700 engleskih reči i fraza.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Engleski za decu predškolskog uzrasta I nivo 3-4g II nivo 4-5g III nivo 5-6 godina
Engleski za osnovce uzrast 7 do 10 i uzrast 11 do 14 godina
Engleski za tinejdzere Od V do VIII razreda
Priprema za Cambridge FCE (First Certificate) i CAE (Advanced)