Čime se bavimo?

Studio Rađenović – Studio stranih jezika, bavi se izvođenjem visokostručne nastave stranih jezika i podučavanjem dece, omladine i odraslih u oblasti stranih jezika prema najsavremenijim evropskim standardima. Studio pruža mogućnost polaznicima da nauče strani jezik i da svoje znanje primenjuju u životnim situacijama, a sve to uz korištenje pogodnosti svakodnevne komunikacije sa govornicima raznih stranih jezika.

Kursevi Studija Rađenović su prilagođeni potrebama polaznika, bilo da je reč o individualnoj nastavi ili radu u grupi. Konstantno pratimo napredovanje polaznika kroz testove i samoevaluaciju, a pored toga pružamo priliku polaznicima da se pripreme i prijave za polaganje internacionalno priznatih sertifikata za poznavanje jezika.

Program

 Studio Rađenović – program rada je prilagođen uzrastu i nivou znanja, i baziran je na preporukama Zajedničkog evropskog okvira za učenje i podučavanje stranih jezika Saveta Evrope (Common European Framework of Reference for Languages). Nastava je bazirana na komunikativnom pristupu koji polaznike tečajeva usmerava da sva svoja znanja koriste pre svega pri usmenom izražavanju.

Pored udžbenika, u radu koristimo mnogo dodatnog materijala, interaktivne vežbe i audiovizuelnoe materije, da bismo pomogli polaznicima u usavršavanju četiri jezičke veštine: govor, pisanje, razumevanje i čitanje kroz aktivno učešće u nastavi.

Kroz profesorsko usavršavanje, razne seminare i radionice predavači Studija Rađenović se trude da obezbede visoki standard u nastavi jezika.

U Studiju stranih jezika Rađenović vršimo usluge prevođenja standardnih kao i stručnih tekstova.

Online nastava stranih jezika

Za sve koji nemaju dovoljno slobodnog vremena da dolaze u naše prostorije ili za one koji ne žive u Beogradu, pripremili smo posebne Skype časove stranih jezika.

Na ovaj način možete da učite engleski, španski, nemački, francuski, norveški ili italijanski jezik. Kontaktirajte nas za više infomacija ili da zakažete svoj prvi čas.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremljene prostorije

  • Prilagođeno svim nivoima znanja

  • Online nastava

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Engleski jezik A1 – C2
Francuski jezik A1 – C2
Nemački jezik A1 – C2
Španski jezik A1 – C2
Srpski za strance A1 – C2
Kursevi za firme /

Naše sedište je na lokaciji