Čime se bavimo?

MK Drive – Auto škola – U prijatnom ambijentu naše učionice sa savremenim sredstvima i opremom naši visoko obučeni predavači će Vam preneti svo nepohodno znanje i iskustvo ne samo za polaganje ispita već da biste u daljem životu bili bezbedan vozač.

Primarni cilj je profesionalna obuka! Da usluga koju pruža auto škola se podigne na jedan viši, novi nivo.

MK Drive – Auto škola -Plan obuke:

-Upis u školu -Upis u školu sa navršenih 16 godina, važećom ličnom kartom. Maloletna lica moraju potpisati ugovor uz pratnju roditelja.

Teorijska obuka -Teorijska obuka traje 40 nastavnih časova u trajanju od 45min. Uz dogovor sa predavačem biraju se termini koji najviše odgovaraju potrebama kandidata kao i vreme započinjanja teorijske obuke. Teorijska obuka traje 13 radnih dana (najviše 3 časa dnevno) sto odgovara periodu od 16-20 dana.

Teorijski ispit – Nakon završene teorijske obuke kandidat stiče pravo da se prijavi za polaganje teorijskog ispita koji organizuje MUP. Kandidat će biti obavešten o dodeljenom terminu za polaganje ispita.

Lekarski pregled – Nakon položenog teorijskog ispita kandidat mora doneti uverenje o zdravstvenoj sposobnosti (lekarski pregled) da bi započeo praktičnu obuku koja traje 40 časova. Okvirno vreme završavanja praktičnog dela obuke je 4-5 nedelja. Uz dogovor sa instruktorom biraju se termini vožnje.

Ispit iz Prve pomoći – Nakon odvoženih 40 časova kandidat mora položiti ispit iz Prve pomoći koji je se organizuje u auto školi. Polaganje iz prve pomoći traje jedan dan.

Praktični deo ispita– Nakon položenog ispita i prve pomoći kandidat stiče pravo da se prijavi za polaganje praktičnog dela ispita koji takođe organizuje MUP. Kada kandidat položi praktični deo ispita auto škola istog dana izdaje dokumentaciju i tog dana se preuzima probna vozačka dozvola.

Takođe, edukacija budućih vozača. Da stvorimo savesne, odgovorne, naučene buduće vozače I učesnike saobraćaju i samim tim aktivno učestvujemo u smanjenju svih negativnih posledica odvijanja saobraćaja.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Online nastava

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
“B” KATEGORIJA /