Čime se bavimo?

STOP LINE – Auto škola osnovana je 1990. godine, u Staroj Pazovi sa ekspoziturom na Novom Beogradu. (U to vreme Republički zakon nije dozvoljavao rad privatnih auto škola za razliku od pokrajinskih.)

Nakon promene zakona 1992. godine, AUTO ŠKOLA STOP LINE nastavlja sa radom samo na Novom Beogradu, a kasnije i u Strarom Gradu.

Garantujemo Vam stručne i motivisane istruktore koji će se potruditi da svaki kandidat postane dobar i samostalan vozač.

Zahvaljujući savremenim metodama i principima obuke kao i stručnom timu instruktora i nastavnom programu prilagodjenom svim starosnim dobima kandidata, možemo se pohvaliti visokom prolaznošću na ispitima.

STOP LINE – Auto škola – Teorijska nastava:

Primarni cilj teorijske nastave u auto školama je sticanje osnovnog znanja za bezbedno učešće vozilom u saobraćaju, kao i formiranje svesti o značaju poštovnja i posledicama nepoštovanja saobraćajnih propisa.

Pohađanje nastave omogući će Vam da sa lakoćom položite teorijski ispit.

Najčešća nastavna metoda na teorijskoj nastavi je metoda prezentacije.

Čemu teorijska nastava i koji su njeni ciljevi?

Navešćemo teme teorijske nastave kako bismo olakšali budućim polaznicima da shvate zašto je važno da prisustvuju časovima. Plan teorijske nastave sadrži 30 časova predavanja i 10 časova vežbi.

Auto Škola Stop Line Vam nudi kvalitetnu nastavu uz primenu savremenih nastavnih sredstave, a kako bi ste na što zanimljiviji način shvatili i naučili kompletan sadržaj nastave.

U auto školi STOP LINE teorijsku nastavu možete pohađatii svakog radnog dana u prepodnevnim i popodnevnim terminima po izboru. Broj časova zavisi od kategorije za koji kandidat polaže. U toku jednog dana kandidat može imati najviše tri časa.

Teorijska nastava se održava u prostorijama auto škole STOP LINE uz korišćenje adekvatne opreme i literature. Teorijska nastava se izvodi po nastavnom planu i programu Auto Škole Stop Line u skladu sa zakonom o bezbednosti saobraćaja. Plan i program uključuje i časove vežbi kao i teorijsko objašnjenje radnji vozilom u saobraćaju na putu. Na časovima teorijske nastave savladaćete kompletno gradivo za polaganje testova.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
“B” KATEGORIJA /

Video prezentacija