Čime se bavimo?

Škola jezika Patuljak je osnovan 1998. godine sa ciljem da ponudi nešto novo u svetu nastave engleskog jezika. Osnivač centra, Marijana Matić, magistar engleskog jezika i književnosti i diplomirani filolog skandinavskih jezika i književnosti je svoje dugogodišnje iskustvo počela sa idejom da učenje stranog jezika može i treba biti lako i zabavno.
Počevši od teze da deca najbolje uče kroz igru, resila je da pored nastave sa decom taj pristup primeni i u nastavi sa odraslima, uz pomoć audio i vizuelnih pomagala.

Ono što školu jezika Patuljak odlikuje je profesionalan pristup i visokokvalitetna nastava ali i prijateljski odnos, tako da se neretko dešava da nam se polaznici vraćaju da nas izveste o svojim uspesima.

Deset godina kasnije njen trud i rad je prepoznao Britanski Savet (British Council) i dodelio nagradu za kvalitet: Addvantage SILVER member.

Danas Centar nudi programe za decu i odrasle zasnovane na “Zajedničkom okviru za jezike Saveta Evrope”. Programi su zasnovani na individualnim potrebama koje se određuju posle testiranja svakog polaznika.
O tradiciji i kvalitetu škole jezika Patuljak najbolje govore mnogobrojni polaznici koji su prošli kroz našu školu i veliki broj znanjem stečenih diploma Univerziteta u Kembridžu.

Ono na sta smo posebno ponosni jeste prijateljski odnos sa našim polaznicima koji se uvek rado vraćaju da nas posete i izveste o svom napretku.
Svi naši predavači su prošli kroz program obuke “teacher training” a Centar svakodnevno ulaze u njihovo usavršavanje kroz dodatne obuke i seminare u oblasti predavanja stranih jezika.

  • Interaktivna nastava
  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

  • Individualni časovi
  • Online nastava

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Kurs Engleskog jezika A1 – C2
Kurs Srpski jezik za strance A1 – C2
Kurs Nemačkog jezika A1 – C2
Kurs Švedskog jezika A1 – C2
Usluge prevođenja /