MNG Centar

Čime se bavimo?

Ekspertiza najvišeg nivoa

MNG Centar uspešno pomaže svojim klijentima da kroz učenje, unapređenje i razvoj kompetencija (znanja, veština i stavova) postižu organizacione, timske i individualne ciljeve.

Mi pomažemo organizacijama da primene proverene i održive sisteme učenja i organizacionog razvoja i sprovedu organizacione promene koji imaju pozitivne efekte na učinak. Poseban naglasak stavljamo na primenu različitih tehnika i metoda za transfer kompetencija sa treninga u radno okruženje čime za naše klijente ostvarujemo siguran povraćaj na investiciju u obuku. Primenom Kirkpatick modela smo uvek u prilici da merimo povraćaj na investiciju (ROI) u obuku i znamo da smo na pravom putu.

Sistematičan pristup razvoju trening rešenja

Rešenjima u oblasti transfera kompetencija i organizacionog razvoja izlazimo iz usko shvaćenog okvira treninga.

Primenjujemo sistematičan pristup u razvoju trening rešenja koji uvek počinje detaljnom analizom potreba na organizacionom, timskom i individualnom nivou. Metodama za utvrđivanje jaza u kompetencijama, radionicama za akceleraciju i transfer kompetencija u realno radno okruženje, tehnikama uspostavljanja učeće organizacije, projektima promena organizacione kulture i mnogim drugim alatima i pristupima omogućavamo da trening ima dugoročne efekte nakon formalnog završetka.

Ne sprovodimo in-house trening događaje već realizujemo osmišljena i planirana in-house trening rešenja i projekte učenja i promena u organizacijama čiji je cilj unapređenje učinka.

Najlojalniji trening i Human capital konsalting partner

MNG Centar je osnovan 2005. godine a 2008. godine izvršena je transformacija u društvo sa ograničenom odgovornošću. Tokom proteklih godina rada, prema različitim poslovnim pokazateljima, postali smo jedna od najvećih organizacija koja nudi individualna, timska i organizaciona trening rešenja kao i rešenja u oblasti organizacionog razvoja.

Naše otvorene, in- house treninge i druge forme učenja do sada je pohađalo više od 32 000 učesnika, na oko 2500 održanih obrazovnih aktivnosti. Posedujemo savremeno opremljen trening centar, u skladu sa svetskim standardima, na 550 m2 površine, sa više sala i punim komforom za učesnike.

Od 2007. godine smo akreditovani nacionalni predstavnici za European Business Competence Licence- EBC*L, međunarodni sistem sertifikacije poslovnih kompetencija.

Naših 450 trening programa je podeljeno u 10 tematskih oblasti koje pokrivaju sve aspekte poslovanja jedne kompanije.

U cilju osiguranja kvaliteta primenjujemo smernice ISO 10015 standarda- obezbeđenje kvaliteta u obuci.

Prema dostupnim podacima, na godišnjem nivou, nalazimo se među prva dva provajdera po broju učesnika obuka u oblasti poslovnog treninga u Srbiji.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Stručni kursevi i obuke /
Kursevi intelektualnih veština /
Administrativni kursevi /

Video prezentacija