Čime se bavimo?

Početni kurs za obavljanje poslova u računovodstvu

„Institut za računovodstvo i reviziju“ d.o.o., Beograd u saradnji sa Savezom računovođa i revizora organizuje početni kurs za obavljanje poslova u računovodstvu.

Kurs je namenjen:

licima koja se po prvi put sreću sa računovodstvom,
licima koja imaju obrazovanje ekonomske struke, ali se u praksi nisu bavila računovodstvom,
licima koja obavljaju u praksi deo računovodstvenih poslova i žele da steknu znanje o celini.

Kurs počinje upoznavanjem sa osnovnim pojmovima u računovodstvu, a nakon toga se kroz teoriju i praktične primere obrađuje dvojno knjigovodstvo kroz gradivo raspoređeno po klasama.

Trajanje kursa

Kurs traje 50 školskih časova.

Nastava se održava tri puta nedeljno
(ponedeljkom, sredom i petkom) u terminu od 17.30 do 20 časova.

Mesto održavanja kursa

Kurs se održava u Beogradu i Novom Sadu, kao i u gradovima u kojima se prijavi više od 15 polaznika.

Nastava se izvodi u prostorijama Društava RR.

Cena kursa:

25.000 dinara po polazniku.

Polaznici kursa dobijaju:

Literaturu (knjigu i kontni plan)
Uverenje po završenom kursu
Osveženje za vreme nastave (voda, kafa i čaj).

*** Ne postoje skriveni troškovi.

Način plaćanja:

Plaćanje se može vršiti u ratama.

Prva rata iznosi 12.500 dinara i plaća se na prvom predavanju.
Preostali iznos polaznici su u obavezi da izmire do kraja kursa.

Plaćanje se može vršiti gotovinski ili na tekući račun.

Pogodnost:

Za grupe i preduzeća iz kojih se prijavi više od 3 kandidata.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Stručni kursevi i obuke /
Administrativni kursevi /

Video prezentacija