Čime se bavimo?

BIZ Concept je privredni subjekt čija je osnovna delatnost vodjenje poslovnih knjiga pravnih lica i preduzetnika. Organizacijom kurseva knjigovodstva odlučili smo da svoja znanja i višegodišnje iskustvo prenesemo svima koji tragaju za primenljivim veštinama i znanjima iz ove oblasti.

Primarni cilj BIZ Concepta je da polaznicima kurseva knjigovodstva omogućimo da stečena znanja usavrše do nivoa potrebnog za samostalno vodjenje poslovnih knjiga, podnošenje poreskih prijava i sastavljanje finansijskih izveštaja.

Kao posebnu vrednost BIZ Concept ističe podršku koju pružamo polaznicima i nakon završene obuke bez obzira da li započinju sopstveni biznis ili nastavljaju karijeru u nekoj kompaniji. Dakle, nastojimo da ostanemo u kontaktu sa svim polaznicima i da im budemo oslonac u vezi svih nedoumica sa kojima se kasnije mogu susresti u obavljanju knjigovodstvenih poslova.

Dvojno knjigovodstvo

Plan i program kursa dvojnog knjigovodstva u BIZ Conceptu osmišljen je tako da se u knjigovodstvenom programu otvara nova firma (klijent knjigovodstvene agencije) u kojoj polaznik na osnovu originalne dokumentacije evidentira sve poslovne promene koje nastaju u poslovanju te firme i to kako u materijalnom tako i u finansijskom knjigovodstvu. Dakle, na praktičan i efikasan način osposobljavamo polaznike kursa da knjiže sve vrste poslovnih promena, vode propisane knjigovodstvene evidencije, sastavljaju poreske prijave, vrše obračun zarada i amortizacije osnovnih sredstava, pa sve do utvrdjivanja krajnjeg finansijskog rezultata i sastavljanja finansijskih izveštaja (bilansa stanja i bilansa uspeha).

KNJIGOVODSTVO ZA UGOSTITELJE

Knjigovodstvo za ugostitelje u BIZ Conceptu predstavlja dodatnu obuku iz knjigovodstva koju nudimo polaznicima nakon završenog kursa dvojnog knjigovodstva.Namenjena je svima koji žele da se upoznaju sa poslovanjem firmi koje obavljaju ugostiteljsku delatnost, odnosno pružaju usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka u ugostiteljskom objektu, kao i pripremanja hrane i dostavljanja korisnicima za potrošnju na drugom mestu (ketering).

Knjigovodstveni evidentiranje poslovnih promena u ugostiteljstvu ima svoje specifičnosti jer je reč o složenoj oblasti, koja obuhvata poslove proizvodnog, uslužnog, trgovinskog i organizacionog karaktera.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Kursevi knjigovodstva /
Dvojno knjigovodstvo /
Knjigovodstvo za ugostitelje /