Čime se bavimo?

I Love English škola stranih jezika otvorena je početkom oktobra 2018. godine i u ponudi ima individualne, poluindividualne i grupne časove engleskog i drugih stranih jezika. Ono po čemu se naša škola izdvaja jesu najsavremenije metode učenja stranih jezika koje daju odlične rezultate, naročito kod dece, kao i dugogodišnje iskustvo i posvećenost predavača.

I Love English škola stranih jezika nudi konverzacijske i opšte kurseve:

– Engleski
– Nemački
– Francuski
– Norveški
– Španski
– Ruski
– Mađarski
– Italijanski
– Grčki
– Srpski (pripreme za maturu i redovne kontrolne zadatke)

Postoji mogućnost organizovanja kurseva i za druge jezike u skladu sa interesovanjima polaznika.

-Individualni časovi- se odvijaju sa jednim polaznikom i profesor je u potpunosti posvećen učeniku, što uvek daje i odlične rezultate.

-Poluindividualna nastava- se održava sa dva polaznika koja su na istom nivou znanja i ovakav vid nastave se pokazao kao vrlo uspešan, podjednako kao i individualna nastava, s tim što polaznici mogu vežbati konverzaciju i međusobno i sa profesorom.

-Grupna nastava- podrazumeva od 3 do 5 polaznika i odvija se uglavnom u poslepodnevnim ili večernjim časovima.

-Kursevi za odrasle- Predviđeno vreme trajanja časova za odrasle jeste 90 minuta. Ukoliko polaznik pohađa individualnu ili poluindividualnu nastavu u dogovoru sa profesorom moguće je skratiti čas na 60 minuta.

-Kursevi za decu-Škola jezika I Love English u ponudi ima i časove za decu svih uzrasta, od 4. godine, pa do srednjoškolaca.

-Pripreme za maturu- Za sve maturante organizuje se i priprema za maturu iz srpskog jezika i književnosti. Na časovima se prelaze sve gramatičke oblasti, kao i osnovni književni termini, koji se uvežbavaju ponaosob, a zatim i kroz kombinovane testove.

-Skajp časovi- Svi naši kursevi dostupni su i preko skajpa, a cena ovakvih skajp-časova ista je kao i cena časova u našoj školi.

-Sertifikati i diplome- Po završetku kursa svaki kandidat, koji za to ispuni uslove, dobiće sertifikat naše škole kao potvrdu o uspešno završenom kursu koji je pohađao.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Online nastava

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Engleski jezik /
Nemački jezik /
Francuski jezik /
Norveški jezik /
Španski jezik /
Ruski jezik /
Mađarski jezik /
Italijanski jezik /
Grčki jezik /
Srpski jeik za strance /