Excalibur Language School - škola engleskog jezika - logo
Excalibur Language School - škola engleskog jezika - prostorije

Čime se bavimo?

Excalibur Language School – škola engleskog jezika je osnovana 2000. godine jedna je od najstarijih i najpostojanijih škola engleskog jezika u Novom Sadu.  Svrha osnivanja naše škole bila je i još uvek jeste da obezbedimo najviši mogući kvalitet učenja jezika.

To postižemo tako što pratimo najsavremenije medjunarodne standarde u učenju i predavanju engleskog jezika. Naši studenti su motivisani jer mi uživamo u onome što radimo i dajemo sve od sebe da naši časovi budu prijatni i zabavni.

Imamo strpljenja, imamo energije, a iznad svega smo posvećeni. Naša misija je da učinimo da našim đacima oči sjaje i da sanjaju velike snove, baš kao i kralj Artur.

Tečajevi za decu

Juniors Pre – School

Predškolski uzrast u Ekskaliburu podrazumeva uzrast od 5 do 6 godina. Maksimalan broj dece u grupi je 8. Časovi traju 60 minuta i održavaju se u kasnim popodnevnim terminima, dva puta nedeljno.

U ovom uzrastu sa decom radimo na usvajanju, pre svega, jezika neophodnog za komunikaciju u učionici. Tokom godine učimo primerene za predškolski uzrast (boje, brojevi, igračke, hrana, školski pribor, delovi tela, životinje). Prepoznajemo slova alfabeta i razvijamo sitnu motoriku.

Novice Low, Mid, High

Nakon ovih tečajeva deca će umeti:

 • da izgovaraju reči iz neposredne okoline i svakodnevice kao i da recituju i pevaju pesame i rime na engleskom.
 • da prepoznaju slova engleskog alfabeta, odnosno da ih napišu i izgovaraju.
 • da sa lakoćom upotrebljavaju pojedinačne reči i naučene fraze u očekivanim situacijama.
 • da odgovaraju i postavljaju pitanja na osnovu naučenog gradiva.

Rečnik je dovoljan za snalaženje u najjednostavnijim prilikama ili kurtoaznom oslovljavanju.

Kao pisci, umeju da prepišu ili zapišu poznate reči ili fraze, kao i da samostalno napišu one ranije naučene.
Kao slušaoci i/ili čitaoci, razumeju kratke, ranije usvojene izraze, pogotovo u slučajevima kada kontekst olakšava razumevanje i kada je govor jasan.
Oni upotrebljavaju sva slova alfabeta i prepoznaju veliki broj reči u datom kontekstu.

Tečajevi za odrasle

Tečajevi za odrasle uključuju:

 • kurseve engleskog jezika nivo A1 – C2
 • pripremne kurseve za polaganje ispita za dobijanje međunarodno priznatih seritifkata (Cambridge)
 • kursevi poslovnog engleskog jezika
 • kursevi engleskog jezika za specifične potrebe i konverzaciju
 • Interaktivna nastava

 • Savremeno opremnjene prostorije

 • Prilagodjeno svim nivoima znanja

 • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Engleski jezik A1 – C2