Čime se bavimo?

Sunshine

Sunshine škola stranih jezika osnovana je u septembru, 2003. godine u Borči. Počeli smo sa radom prvenstveno kao škola engleskog jezika, a zatim uveli i druge strane jezike, između ostalih španski i nemački.

Ono što nas karakteriše, a što smatramo presudnim za dobro obavljanje profesije kojom se bavimo, jeste velika ljubav prema jeziku i kulturi. Iz toga proističe i naša želja da se ta ljubav, kao i znanje i iskustva koja smo godinama sticali, prenesu đacima na zabavan i kreativan način. Jedan od naših ciljeva je da obogatimo život generacijama dece, kojima će poznavanje stranih jezika pomoći da postanu uspešni mladi ljudi i bolje ih pripremiti za život.

Zato neprestano radimo na sebi – na usavršavanju starih i usvajanju novih metoda rada u procesu obrazovanja i vaspitanja.

Naši predavači

Profesionalnost u Sunshine školi je na izuzetno visokom nivou. Direktor za nastavu, Jonathan Pendlebury, ima preko 15 godina iskustva u predavanju u školama stranih jezika u Srbiji i inostranstvu. Naši predavači su diplomirani filolozi, a takođe i svi poseduju ili diplomu mastera ili CELTA međunarodnu diplomu.

Zapošljavamo i dva izvorna govornika jezika (engleski i nemački). Pre zapošljavanja, naši profesori dokazuju nivo svoje stručnosti, a takođe se i redovno dodatno obučavaju i usavršavaju kako bi unapredili svoje veštine i držali korak sa najnovijim metodama u učenju jezika.

Kvalitet nastave se redovno procenjuje kako bismo održali visoke standarde, a roditelji i đaci dobijaju redovne izveštaje o radu i napretku.
Sunshine škola svake školske godine održavamo interne seminare i razmenjujemo iskustva iz učionice. Takođe, svake godine naši predavači pohađaju mnogobrojne seminare iz metodike nastave. Govornici na ovim seminarima su stručnjaci koji obučavaju profesore jezika širom sveta.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Online nastava

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Engleski jezik /
Nemački jezik /
Španski jezik /
Italijanski jezik /