Čime se bavimo?

Mi smo tim koji je odgovoran za Vaše obrazovanje.

Mi smo tim iskusnih profesionalaca sa dugogodišnjim iskustvom u praksi, ali i u prenošenju znanja na buduće kolege. Da li želite da Vam predaju profesori koji su projektovali mreže telekoma, internet provajdera, banaka, velikih mreža u zemlji i inostranstvu. Moderne kompanije shvataju potrebu za brzim i pouzdanim prenosom informacija i samim tim iskazuju potrebu za visoko obučenim profesionalcima, spremnim da stalno unapredjuju znanja. Naš program obuke mrežnih profesionalaca pokazao je izuzetne rezultate kako u samom procesu sticanja znanja, tako i pri polaganju ispita za dobijanje adekvatnih sertifikata.

Zašto nas smatraju liderima:

  • Iskustva Cisco studenata
  • Naše karakteristike
  • Lista referenci

Najveća Cisco laboratorija na Balkanu i CGC® program – napredniji i dinamičniji program od standradnog programa za obuku Cisco profesionalaca:

Constant Program Change – Dinamika kojom se svet mrežnih tehnologija menja zahteva i stalne promene u programu obuke. Promene su najčešće u detaljima, gde je zadovoljen standardni kurikulum zadat od strane proizvođača opreme (Cisco), ali sa akcentom na novim, bržim i pouzdanijim rešenjima.

Group study – Tehnika učenja koja je već odavno u svetu prihvaćena kao standard. Sastoji se od grupnog rešavanja praktičnih problema čime se postiže da se jedan problem može biti rešen na više načina, ali i efekat rada u grupi koji je od suštinskog značaja za rad u multidisciplinarnim sredinama.

Case study – Svi problemi na kojima ćete raditi u okviru obuke zasnovani su na realnim kompleksnim situacijama i problemima koji mogu da se jave u svakodnevnom radu, ali i specifičnostima za pojedine oblasti ( ISP, finansijske institucije, Telekom…). Na CCNA kursu rade se vežbe koje su osiromašeni CCIE ispitni zadaci, dok se na CCNP kursu rade kompletni CCIE zadaci…uvek ste korak ispred drugih.

Mnogi naši studenti danas su vrlo cenjeni mrežni profesionalci u zemlji i u inostranstvu. Najboljima smo pomogli da pronađu posao, a ne retko nam se kompanije obraćaju tražeći nam da im preporučimo adekvatne kadrove. Zbog svega ovoga, a pre svega zbog Vas samih, pozivamo Vas da nam se priključite i zakoračite u svet uspešnih, svet sa kartom u jednom pravcu.

Duga tradicija i reputacija…preko 17 godina sa Vama.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Stručni kursevi i obuke /
Administrativni kursevi /
Međunarodni ispiti /
Škola računara /

Video prezentacija