Logo Professional English

O nama

Edukativni centar Professional English u ponudi ima kurseve različitih stranih jezika kako za decu, tako i za odrasle.
U ponudi se nalaze francuski, španski, ruski, italijanski, portugalski, nemački i engleski, a ono po čemu se razlikujemo od drugih škola stranih jezika jeste veliki broj stručnih kurseva engleskog jezika namenjenih za upotrebu u profesionalnom okruženju.
Već nekoliko godina sarađujemo sa brojnim privatnim predškolskim ustanovama, pa je naše osoblje specijalizovano i za rad sa decom najmlađeg uzrasta.

Engleski jezik

Kursevi opšteg engleskog jezika pokrivaju sve CEFR nivoe (Common European Framework of Reference), od A1 do C2. Svaki nivo, u najvećoj mogućoj meri, usmeren je na konverzaciju na engeskom jeziku, dok se paralelno razvijaju i ostale jezičke veštine – čitanje, pisanje i slušanje. U radu se koriste programi eminentnih izdavača, kao što su Oxford, Cambridge, MacMillan…

Nemački, Francuski, Italijanski i ostali jezici

Kursevi navedenih jezika za odrasle pokrivaju CEFR nivoe od A1 do C1, a za savladavanje gradiva pobrinuće se profesori koji profesionalno i posvećeno prilaze pripremanju svakog časa, tako što se akcenat stavlja na primenu naučenog u komunikaciji i time doprinosi unapređenju ostalih jezičkih kompetencija.

Časovi su obogaćeni i dodatnim materijalima, koji potpomažu usvajanje pređenog gradiva i gramatike. Edukativni centar Professional English ima profesore kojima su jezici koji predaju maternji jezik, što u mnogome pomaže polaznicima kurseva konverzacije. Poznavanje stranih jezika postalo je imperativ, kako za mlađu, tako i za stariju populaciju. Rad, posvećenost i upotreba različitih audio-vizuelnih materijala i prezentacija, siguran su put ka uspešnom i brzom napretku u učenju i aktivnoj upotrebi stranih jezika.

Srpski jezik za strane državljane

U ponudi Edukativnog centra Professional English su osnovni i srednji kurs srpskog jezika za strance. Osnovni programi kojima se služimo u nastavi su izdanja Instituta za strane jezike i Azbukuma, kao najeminentnijih u toj oblasti. Pored gradiva predviđenog pomenutim programima, sadržaj nastave je obogaćen jezičkim materijalima koji su prilagođeni različitim, svakodnevnim situacijama, kao i dešavanjima u poslovnom okruženju. S obzirom na sve veću prisutnost stranih kompanija na našim prostorima, pojavljuje se i sve veća potreba za ovom vrstom kurseva.

Osim engleskog, kao jezika nastave, stranci mogu učiti srpski i preko francuskog, nemačkog, ruskog, španskog i italijanskog jezika.

  • Interaktivna nastava

  • Iskusni predavači

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Engleski jezik A1-C2
Nemački jezik A1-C1
Francuski jezik A1-C1
Španski jezik A1-C1
Srpski jezik A1-C1
Ruski jezik A1-C1
Portugalski jezik A1-C1
Italijanski jezik A1-C1
Grčki jezik A1-C1