Čime se bavimo?

Enterkont -Centar za edukaciju

Enterkont – u okviru centra rade četiri škole i to: škola računara, škola stranih jezika, škola knjigovodstva i škola bankarstva. Od samog početka rada obuka se izvodi na legalizovanom softveru, predavači su visokostučni profesionalci iz oblasti za koju vrše edukaciju, rad se odvija u grupama od tri do pet polaznika, za svaku vrstu obuke napravljen je nastavni plan i program, svaki čas je unapred koncipiran, prostorija u kojoj se obavlja obuka je klimatizovana. Za sve obuke u Enterkont centru je obezbeđena adekvatna literarura i softveri koji prate obuku.

Sve obuke u centru Enterkont se zasnivaju na velikom broju praktičnih primera i vežbanja. Po završetku svake obuke je test-odnosno provera znanja, i polaznici koji uspešno polože test dobijaju sertifikat sa nazivom obuke, imenom i prezimenom polaznika i jedinstvenim brojem sertifikata, koji se može upisati u evidencioni list za one polaznike koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje kao nezaposlena lica. Za nezaposlena lica, porodične obuke i studente odobravamo popust.

Ukoliko polaznik nije u mogućnosti da prisustvuje časovima, organizujemo i online obuku.

Ono što treba istaći za kraj je to da je veliki broj polaznika ukazao poverenje timu Enterkont na čemu im se zahvaljujemo. Za petnaest godina rada obuku je završilo blizu 2.000 polaznika. Pod krovom Enterkonta izašle su i dve stručne knjige. Jedna je namenjena knjigovodstvu a druga bankarstvu i to u tiražu od po 1000 primeraka. U narednom periodu uvrstićemo u program rada još nekoliko veoma interesantnih obuka koje će omogućiti našim polaznicima da se zahvaljujući njima i zaposle odnosno promene postojeće radno mesto, jer slogan Enterkonta je ‘Nauči, plati pa naplati’.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Online nastava

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Škola knjigovodstva /
Škola programiranja /
Škola bankarstva /
Škola računara /
Programiranje za decu /

Video prezentacija