Čime se bavimo?

Zašto odabrati Academy?

Naša škola  Academy se bavi podučavanjem u oblasti stranih jezika od 1995. godine. Kroz to vreme gradili smo ugled škole koja insistira na kvalitetu, te smo na taj način stekli ono neprocenjivo – poverenje polaznika. Shvatili su da dolaze u ozbiljnu školu, u kojoj predaju obučeni, iskusni profesori koji koriste proveren metod rada koji im olakšava učenje stranog jezika. Poverenje u nas je učvršćivano i prenošeno na prijatelje, rođake i decu. Danas nam dolaze i deca onih koji su pre dvadesetak godina pohađali našu školu. A zna se da se deca poveravaju onima u koje se veruje!

Sistem rada

Plan i program rada na svim našim kursevima predstavlja sistem, odnosno precizno je definisan i usklađen sa međunarodnim nivoima prema Zajedničkom evropskom okviru (CEFR). Vama, kao polazniku u Academy, to je od velikog značaja jer postoji jasan sistem ulaznog testiranja, gde ćete biti raspoređeni u grupe isključivo prema nivou Vašeg znanja; postoji jasan sistem napredovanja, definisan fond časova, definisan sistem testiranja i ocenjivanja, definisan i proveren metod rada, tako da znate šta ćete naučiti, kao i kojom brzinom možete napredovati.Na ispitima za međunarodno priznate sertifikate naši polaznici imaju prolaznost od blizu 100% i visoke ocene.

Saradnja sa klijentima

Ne bismo želeli da zvučimo neskromno, ali kao što možete videti iz naše liste referenci, za dugogodišnje saradnike u obuci svojih zaposlenih biraju nas naše najpoznatije kompanije jer smo pokazali da umemo uspešno organizovati i sprovesti i grupnu nastavu za obuku zaposlenih i individualnu nastavu za menadžment kompanija. Pokazali smo se kao pouzdan saradnik koji može da odgovori na različite potrebe klijenata. Iza nas stoji veliko iskustvo u radu i sa velikim sistemima, ali i sa srednjim i manjim kompanijama. Možemo organizovati kurseve tipa “in-house“ – u prostorijama kompanije, ili u našim prostorijama.

Usavršavanje u inostranstvu

Naš Academy centar je kroz višegodišnju saradnju sa proverenim partnerom u oblasti organizovanja kurseva engleskog u Velikoj Britaniji, na Malti, kao i letnjih jezičkih kampova za decu u našoj zemlji, nudimo Vam i kvalitetne kurseve u inostranstvu, tokom letnjih meseci ili tokom godine.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Engleski jezik svi nivoi
Poslovni engleski /
Engleski za decu /
Nemački jezik A1-B1
Ruski jezik svi nivoi
Kurs srpskog za strance /