fokus

Čime se bavimo?

Škola fotografije Fokus (raniji naziv je bio “Škola fotografije FKVSV”) je namenjena svima koji žele da uče kako da pravilno fotografišu, da prošire prethodna znanja, iskustva i veštine fotografisanja – kroz učenje o tehnici fotografisanja, podešavanjima parametara fotoaparata, obradi fotografije – photoshop, teoriju, istoriju i estetiku fotografije.

Škola fotografije Fokus je za one koji žele da se bave fotografijom iz hobia, ali i onima koji žele da se ovim ozbiljno bave, da postnu profesionalni fotografi, da se bave stock fotografijom, da se kvalifikuju za fotografske poslove ili pak da upišu fotografsku akademiju. Na svim kursevima učenje se radi kroz teoriju i praktičan rad.

Kursevi su prilagođeni onima koji koriste DSLRprosumer i kompaktne digitalne foto aparate. Kurs je moguće pohađati i sa analognim foto aparatom a prvih mesec dana može da se raditi i mobilnim telefonom. Polaznici na početku kursa dobijaju sve potrebne informacije o kupovini fotografske opreme. Uvek je moguće konsultovati predavače u vezi izbora i kupovine opreme. Škola fotografije Fokus raspolaže aparatom za polaznike koji nemaju fotoaparat ili imaju ne adekvatan.

Radi se u malim grupama do 12 polaznika, i tako se obezbeđuje najbolji kvalitet nastave. Grupe su različitih uzrasta a što je osnova za dobru i pozitivnu radnu atmosferu. Kurs nema nikakvog starosnog ograničenja. Termini su najčešće u večernjim časovima, a postoji mogućnost i za prepodnevne termine a polaznici imaju mogućnost da sami biraju termine prilikom formiranja grupe. Po završetku kursa dobija se Diploma.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Iskusni predavači

  • Online nastava

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Foto kurs mobilni /
Početni kurs /
Napredni kurs – Terenski /
Napredni kurs – Studijski /
Napredni kurs – Kreativni /
Stock foto kurs /
Video dslr kurs /
Photoshop kurs /
Škola programiranja za decu /
Interaktivni On-line kurs /
Individualni kurs/čas /

Video prezentacija