Čime se bavimo?

Foton – škola fotografije nalazi se u Centru Beograda, na Zelenom vencu. U njoj možete pronaći sve što postoji vezano za fotografiju: obrazovanje, izložbe, foto-izlete, druženje, bazu modela, sertifikat, informacije vezane za zapošljavanje, pomoć pri sklapanju i realizaciji prvih poslova i sl.

Škola neguje sistematski i temeljit pristup mediju fotografije sa aspekta umetnosti, likovnosti i dokumentarnosti. Škola je koncipirana kao multi kurs fotografije po nivoima i stepenima, za svakog po želji. Nastava je prilagođena od potpunog početka do najvišeg akademskog pristupa. Školovanje se može obavljati u kontinuitetu ili sa prekidima po želji.

Foton – škola fotografije, zašto?

1) veoma bogat program, vodeći nastavnički kadar u Srbiji, pristupačna cena na rate. Moto nam je – kvalitet na prvom mestu. Za oko dve decenije našeg postojanja otškolovali smo veliki broj danas već profesionalnih fotografa, umetnika, hobista i uspešnih izlagača.

2) dugo pedagoško iskustvo i rad sa dinamičnim programom koji se neprestano ažurira čine nas pouzdanim partnerom.

3) možete stalno napredovati u našem obrazovnom sistemu po nivoima, od početka do master klase i biti stalno u kontaktu sa nama kroz alumni klub.

Sistem školovanja je podeljen na dva obrazovna modula:

1) Početni modul – intenzivni kurs fotografije koji nudi obrazovanje za osnovni (A1 i A2 stepeni) i srednji nivo (B1 i B2 stepeni) i praksu za osnovni nivo. Materija koja se ovde prolazi odnosi se na digitalnu fotografsku tehniku i tehnologiju i klasičnu fotografsku estetiku.

2) Napredni modul – namenjen je ambicioznim osobama: umetnicima, naprednim hobistima, izlagačima i osobama sa namerom da im fotografija postane profesionalno opredeljenje. Nivoi: viši (C1-2 stepeni), visoki (D1-2 stepeni), Kadet, Art, Pro i Master klasa.

Nakon završetka svakog nivoa polaznici prilažu ili izrađuju štampani port-folio, prema standardima Foton škole, na osnovu kojeg dobijaju sertifikat o završenom tom nivou, a svaki polaznik može dobiti potvrdu za pohađani kurs.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Škola fotografije A1 – D2