Čime se bavimo?

PANDA US – Auto škola u Beogradu jedna je od mlađih auto škola ali predana svom poslu kako bi postigla što bolje rezultate.
U radu sa svojim kandidatima, Auto škola Panda teži ka tome da maksimalno pojednostavi pripreme za polaganje vozačkih ispita, obuku, testove kao i samo polaganje vozačkih ispita. Na taj način auto škola Panda stiče poverenje svojih kandidata koji su maksimalno zadovoljni tretmanom.

U našoj auto školi imate obezbeđene testove i pripreme za polaganje vozačkih ispita kao i mogućnost odabira termina časove vožnje, kad i kako Vam odgovara.

PANDA US – Auto škola – Obuka:

Svaki kandidat koji se upiše u auto skolu mora da sluša teoretsku nastavu propisanu po Zakonu o bezbednosti saobraćaja RS.

Teorijska obuka se odvija po nastavnom planu u prostorijama auto škole.Interaktivna nastava koju održava licencirani predavač savremenom metodologijom,probudiće Vam visok nivo svesti o budućem samostalnom ponašanju u saobraćaju.

Kandidat koji nema ni jednu kategoriju sluša 40 nastavnih časova po planu i programu,dok kandidat sa određenom kategorijom sluša 7 nastavnih časova.Kandidati imaju mogućnost da na dnevnom nivou slušaju najviše tri časa po 45 minuta.Časovi se organizuju u dogovoru sa kandidatatima na dnevnom nivou.

Nakon položenog testa da bi krenuo sa praktičnom obukom kandidat mora da izvadi i lekarsko uverenje.Kandidat ima mogućnost odabira vozila i licenciranog instruktora.

Početna obuka se obavlja na uređenom poligonu koji se nalazi blizu škole,ostatak obuke se obavlja u saobraćajnim uslovima koji su prilagođeni nastavnom planu praktične obuke i samom kandidatu u zavisnosti od njegovog napredovanja u stisanju veština upravljanja vozilom.

Praktična obuka traje 40 moto časova,u slučaju kada kandidat ima neku položenu kategoriju obučava i manje u zavisnosti od položene kategorije.Čas traje 45 minuta,kandidat na dnevnom nivou može imati najviše dva časa.Kandidat i instruktor se dogovaraju o terminima praktične obuke.

Ako postoji bilo koja nedoumica u vezi polaganja testova vožnje,polaganja vozačkog ispita, rešićemo je!

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
“B” KATEGORIJA /

Video prezentacija