Čime se bavimo?

Lumières – Centar za francuski jezik – Dobrodošli!

Savremeno doba u kome živimo postavlja nove standarde i očekivanja od pojedinaca, te je tako jedan od zahteva za uspešne i mlade ljude poznavanje stranih jezika.

Kako odabrati koji strani jezik da učimo i kako ga što efikasnije usvojiti, samo su neka od pitanja na koja ćemo pokušati da odgovorimo. Dakle, zašto učiti francuski jezik?

Kao jedna od najrazvijenih zemalja, Francuska nudi veliki broj stručnih usavršavanja i zaposlenja, što je veoma stimulativno u profesionalnom smilsu. Takođe, ne smemo zanemariti činjenicu da je Francuska jedna od najposećenijih zemalja na svetu, gde su turisiti koji govore francuski jezik veoma poštovani.

Francuski jezik je zbog svoje melodičnosti i kulture koja je sastavni deo jezika, u svetu smatran za jezik ljubavi I umetnosti. Upravo iz tog razloga se Preverovi stihovi najbolje osećaju kada se čitaju upravo na francuskom.

Lumières – Centar za francuski jezik – Metode rada:

Metode koje koristimo u nastavi su raznovrsne i prilagođene potrebama naših polaznika. Akcenat je stavljen na upotrebu francuskog jezika u realnim okolnostima, kako bismo u potpunosti razvili komunikativne kompetencije.

Metoda guvernanti bila je izuzetno rasprostranjena u bogatim francuskim porodicama koje su imale guvernantu koja je bila izvorni govornik određenog jezika.

Direktna metoda bazira se na aktivnom učešću polaznika u procesu usvajanja stranog jezika, pri čemu usmena komunikacija ima prednost. Dakle, celokupna nastava odvija se na francuskom jeziku, bilo da je reč o govornim vežbama ili gramatičkim objašnjenjima. Ova metoda pokazala je dobre rezultate kod učenika i odraslih koji pre svega žele da usavrše usmenu komunikaciju francuskog jezika.

Kombinovana metoda predstavlja spoj tradicionalnog i modernog pristupa u nastavi stranih jezika. Polazimo od jednostavnog vokabulara i gramatike, uz povremena objašnjenja na maternjem jeziku, kako bismo postepeno stigli do potpunog razumevanja i izražavanja na francuskom jeziku. U okviru ove metode velika pažnja se pridaje usmenoj i pismenoj produkciji.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Francuski jezik /