Logo Queen Victoria Education and Translations
Profesorka Mina Queen Victoria Education and Translations

Čime se bavimo?

Queen Victoria Education centar za jezičku edukaciju je tim posvećenih individua koje rade u jedinstvu i stvaraju jezičku zajednicu koja inspiriše, oprema i osnažuje učenike da uspeju u jezičkim poduhvatima, i nalaze nagradu i zadovoljstvo u tome, te napreduju u svim poljima života i samim time pozitivno doprinose razvoju društva i društvenim promenama.

Želimo da te dovedemo do nivoa engleskog jezika na kom ćeš učenje moći da nastaviš samostalno, jer tada ćemo mi postići najveći lični i profesionalni uspeh, čemu zaista težimo. Mi svoj posao istinski volimo i želimo da svi naši polaznici to i osete. Naš cilj je da se prilagodimo svakom polazniku, uložimo svoje umeće, polet, ljubav prema predavanju, iskustvo, upornost i strpljenje koje smo stekli kao profesori, prevodioci, psiholozi i lingvisti (a često smo sve to zajedno) u to da ti pomognemo da se osamostališ u korišćenju stranog jezika i dostigneš željeni nivo znanja.

Naš pristup podučavanju

Na časovima odmah upotrebljavamo sve novo što smo uveli i objasnili, ne u teoriji, ne na papiru, već u govoru! Poredimo različite primere upotrebe engleskog jezika, pravimo razlike između tih upotreba, te pojašnjavamo šta i kako možemo reći, a šta ne, kao i zašto je to tako. Jezička pravila se uče kroz kontekst, te je mogućnost fiksiranja grešaka smanjena – ako i pamtite nešto, to su primeri upotrebe koje uvek možete koristiti u realnim životnim situacijama. Sve vreme ste aktivni u tom procesu, jer Vaš profesor ne predaje, već postavlja pitanja i traži od Vas da razmatrate upotrebu neke konstrukcije ili reči i sami pronalazite adekvatne primere. Dakle, gramatičke i leksičke koncepte ne učite napamet, vi o njima diskutujete, razumete ih i odmah ih upotrebljavate i sve to na stranom jeziku koji učite!

Zašto odabrati Queen Victoria školu?

Ako nas izaberete imajte poverenja u nas, pratite naše instrukcije i videćete kako ćemo zajedno doći do željenog cilja. Za neke će to možda ići sa mukom, ali slatkom mukom, bez straha i neprijatnosti zato što nešto „ne znamo“ ili nam „sporije ide“. Mi nismo tu da Vas osuđujemo, već da Vam pomognemo.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Online nastava

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Engleski jezik A1 – C2

Video prezentacija