Čime se bavimo?

Šmiranti – Škola glume i javnog nastupa, je osnovana kako bismo deci pružili priliku da kroz učenje osnova glume, scenskog pokreta i dikcije, metodama koje su prilagođene njima, steknu znanja i iskustva ponašanja na javnom nastupu, pred kamerom, mikrofonom i publikom, u najrazličitijim situacijama, što će predstavljati osnovu za njihov dalji razvoj i uspeh, ne samo ukoliko se odluče da budu glumci nego čime god se bavili u životu.

Cilj Škole je dakle, osim da okupi vršnjake i učini njihovo slobodno vreme aktivnijim i zanimljivijim, da im razvije sposobnosti koje su temelj obrazovanja savremenog vremena i čoveka u njemu: pravilan govor, osećaj za prostor, javno grupno i individualno pojavljivanje i predstavljanje, osećaj za rad pred medijima i značaj javnog nastupa, umeće za prepoznavanje najbitnijeg prilikom nastupa i dr.

Kroz različite vežbe, radi se na oslobađanju od treme, širenju svesti, građenju i branjenju ličnog stava, dizanju samopouzdanja, razvijanju mašte. Takođe, akcenat pada i na oblast, nimalo nevažnu, a često u drugom planu, kulturu govora. Kroz vežbe artikulacije i govorne vežbe, osvešćuje se važnost razgovetnog govora, što postaje veliki problem u generaciji koja masovno komunicira putem tehničkih uređaja.

Polaznici Škole su deca uzrasta od 4 do 14 godina, koja pored dva javna časa godišnje, imaju priliku i da praktično primene svoja znanja, učestvujući u raznim projektima.

Predavači su diplomirani glumci, članovi udruženja, sa višegodišnjim iskustvom u pozorištu i pred kamerama, kao i u pedagogiji glume.

Šmiranti – Škola glume se bavi konkretno:

– Šta je javni nastup
– Bez čega javni nastup ne postoji
– Šta je problem, dobre i loše strane javnog nastupa
– Šta je najvažnije za javni nastup
– Video i foto primeri
– Načini i pravila pripreme javnog nastupa, govora, prezentacije
– Psihofizička priprema
Govor i neverbalna komunikacija
– Kako sa publikom
– Kako sa kamerom i medijima.

Kultura je uvek u modi!Kontaktirajte nas…to je prvi korak, ostalo ćemo zajedno.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Gluma /
Javni nastup /