SmartInIT kursevi programiranja

Kursevi programiranja razvijeni su kroz dugogodišnju saradnju iskusnih profesora i asistenata sa Fakulteta tehničkih nauka i iskusnih PanonIT inženjera koji znaju potrebe privrede.