škola engleskog jezika

ELTISI – Škola Engleskog jezika

ELTISI – Škola Engleskog jezika - Mi ne učimo kandidate Engleski jezik, mi ih osposobljavamo da obavljaju svoj posao na Engleskom jeziku!

Parlare edukativni centar

Edukativni centar - Parlare čini stručni tim sa bogatim višegodišnjim iskustvom u pripremi, organizaciji i izvođenju kurseva stranih jezika za decu i odrasle.

Go to Top