Bay Com – Beograd

Bay Com  škola prevazilazi jaz koji postoji između onoga što nudi tradicionalni obrazovni sistem i stvarnih potreba na tržištu. Osnovna mana našeg tradicionalnog obrazovanja jeste nedostatak prakse. Ljudi se godinama bave teorijom, bez osvrta na njenu praktičnu primenu.