PRIORITET – Auto škola

Prioritet – Auto škola - Ono što nas razlikuje od drugih je da pored redovne obuke vršimo još obuku i osoba sa invaliditetom.