Nordia Senter – Beograd

Veći deo odraslog života nas je interesovala Skandinavija i sve što ima veze sa njom, pa je prirodno da smo tu ljubav preneli u ono čime se bavimo.