COMING – Computer Engineering

Koristeći najnovije tehnologije, COMING već skoro tri decenije razvija, projektuje i implementira ekonomski opravdane i pouzdane informacione sisteme koji imaju direktan pozitivan uticaj na poslovanje naših korisnika.