make-up šminka

ADŽIJA

Sticanje posebnih znanja i veština i osposobljavanje za rad na radnom mestu, sticanje zanatskih veština za obavljanje određenih usluga, usavršavanje u procesu rada i struci.

Go to Top