Škola slikanja U.G. “4 ART”

Škola slikanja "4 ART" za decu razvija se kreativnost, mašta, fina motorika, umetničke sposobnosti kao i pažnja.