Italijanski

Linguista doo

Organizujemo nastavu engleskog, nemačkog, francuskog i italijanskog jezika za odrasle i decu. Kursevi koje imamo u ponudi su standardni, poluintenzivni i intenzivni. U ponudi imamo sve nivoe od A1 do C2.

FLTS – Škola stranih jezika

U FLTS-u se uče engleski, francuski, nemački, italijanski ,španski i norveski jezik. Sledimo savremene metode u učenju jezika stalnim usavršavanjem i edukacijom nas zaposlenih.FLTS je nominovan i proglašen od strane Britanskog Saveta (British Council), regionalnog autorizovanog ispitnog centra da postane zvanični centar za pripremu Cambridge ESOL ispita.

Go to Top