UNA SAGA SERBICA – Igrački Centar

Una Saga Serbica – Igrački Centar,kroz igru, muziku, kostime, scenografiju, predstavlja jedan vremenski vakuum iz koga se rađa nova tradicija.