Grčki

Duende – Škola stranih jezika

Škola stranih jezika Duende postoji od 2005. godine, osnivač je profesorka sa dugogodišnjim iskustvom u nastavi, kako u državnim tako i u privatnim školama.Cilj škole je da pruži profesionalnu, kvalitetnu i sveobuhvatnu nastavu stranih jezika primenom najrazličitijih metoda, materijala i nastavnih sredstava.

Smart Basic – Škola stranih jezika

Osnovna delatnost centra je održavanje kurseva stranih jezika, koje vode stručni predavači, po najsavremenijim metodama, u terminima koji su prilagođeni polaznicima, u opremljenim učionicama u centru grada.

Go to Top