NSchool

NSchool je jedna od prvih škola koja je uvela online kurseve jezika i time se bavimo duži niz godina. Nastava je individualna/ poluindividualna i odvija se  putem Skype-a. U ponudi imamo deset jezika: engleski, nemacki, italijanski, španski, francuski, mađarski, ruski, holandski, arapski i srpski za strance.