Fortuna Rota Organizacija

Fortuna Rota je organizacija koja se bavi obrazovanjem dece, mladih i odraslih u različitim sferama kulture kao što su gluma, ples, pevanje, primenjene umetnosti.