Fabrika Fotografa

Fabrika Fotografa je osnovana sa misijom da što više ljudi naučimo kako da prave dobre fotografije iz što manje pokušaja.