Eduka Plus

Eduka Plus je centar za obrazovanje, za cilj ima ovladavanje konkretnim poslovnim veštinama. Naši polaznici lako nalaze posao ili pokreću sopstveni biznis.