edukacija

Millian – Škola engleskog jezika

U školi stranih jezika MILLIAN iskusni profesori svakom polazniku pristupaju sa mnogo brige i pažnje, nalazeći najprikladniji način za olakšanim učenjem. Radi što boljih rezultata nastavu prilagođavamo polaznicima i potrebama firme ukoliko su polaznici zaposleni . Trudimo se da u najkraćem roku postignemo što viši nivo znanja jezika.

Go to Top