Modellina Creative

Potreba da naše znanje i iskustvo stečeno na mnogim seminarima i edukacijama širom Evrope prenesemo na sve kreativce je ono što je pokrenulo veliki broj kreativnih radionica koje Modellina ima u ponudi. Zadovoljstvo kupaca i nasmejana lica polaznika naših radionica je naše najveće zadovoljstvo i najbolja reklama.