IT Centar – Naučite programiranje

IT Centar već 11 godina predstavlja centar za edukaciju i razvoj obrazovanja u jugoistočnoj Srbiji. Prateći razvoj informacionih tehnologija u svetu .