OKTAVA – Škola moderne muzike

OKTAVA – Škola moderne muzike,na najlepši način nastavlja tradiciju rock muzike, započetu u Kragujevcu.