Produženi boravak “Osmeh”

Boravak za decu pre i posle škole. Neka Vaša deca uče jezike sa nama. Grupna ili individualna nastava, pomoć u savladavanju školskog gradiva, SoS časovi i još puno toga. Osmeh je najvažniji jer kroz osmeh gradimo svet.