Zvončica – Školica baleta

Postignuti rezultati u radu sa decom i profesionalni odnos prema poslu su ključ uspeha Školice, koja nastavlja da se razvija i raste.