TeamCAD

TeamCAD je kompanija koja se bavi CAD/BIM konsaltingom, treningom i implementacijom softverskih rešenja. TeamCAD je od 2005 godine vodeći Autodesk partner u Srbiji sa više od 950 kompanija - klijenata u svojoj referenc listi. Pored prodaje softvera, specijalnost firme TeamCAD je implementacija najnovijih Autodesk CAD, BIM, GIS, CAM i dokument menadžment tehnoloških rešenja, kroz permanentnu edukaciju i konsalting.