administracija

Finance Team

Škola Finance Team već 8 godina organizuje kurseve za obrazovanje kadrova. U nastavi se primenjuju najsavremenije metode logičkog učenja koje omogućava aktiviranje i leve i desne hemisfere mozga. U procesu savlađivanja gradiva primenjuju se metode uključivanja i inicijativa polaznika za aktivan rad po preporuci EU.

Institut za računovodstvo i reviziju

„Institut za računovodstvo i reviziju“ d.o.o., Beograd u saradnji sa Savezom računovođa i revizora organizuje početni kurs za obavljanje poslova u računovodstvu.

Go to Top