3d

Solfins – 3D Akademija

Naš plan i program počiva na ideji da vas spremimo za poslove koji će imati veze sa projektovanjem, konstrukcijom proizvoda i proizvodnjom. U našoj 3D akademiji možete napraviti izbor kurseva iz širokog spektra oblasti primene 3D CAD softverskih paketa SolidWorks i Catia.

Mala Škola Elektronike

Mala Škola Elektronike namenjen je dečacima i devojčicama uzrasta od 9 do 14 godina koji žele da uđu u čaroban svet elektronike.

Go to Top