OLEE - Školica sporta logo
OLEE - Školica sporta cover

Čime se bavimo?

OLEE – školica sporta poseduje program 4 godišnja doba koji je jedinstven koncept našeg kluba.
Namenjen i prilagođen za decu oba pola, uzrasta od 6 meseci do 11 godina.
Trenažni proces odvija se tokom 12 meseci. Program objedinjuje 12 različitih modela trenažnog procesa, koji obuhvataju obuku i upoznavanje dece sa 40 različitih sportova.
U zavisnosti od godišnjeg doba  realizuju se određeni sportovi i predviđene aktivnosti.

OLEE – školica sporta obuhvata članove koji su  prema uzrastu podeljeni  u 11 grupa.
Svaka grupa trenira u posebnim terminima, prema predviđenom planu i programu.
OLEE – školica sporta poseduje osnovni oblik rada, jednočasovni trening koji se realizuje više puta u toku nedelje.
Praćenje bazično-motoričkog razvoja i zdravstvenog stanja svakog člana kluba, obavlja se putem organizovanog motoričkog testiranja i zdravstvenog pregleda.
U okviru programa OLEE – školica sporta, organizuje sportske priredbe, takmičenja, posete, izlete, porodična druženja, edukativne i kreativne radionice.

Dečji sportski klub Olee, nastao je inspirisan dečijom maštom, igrom, srećom i osmehom.
Obavezali smo se na stvaranje zdrave radne sredine i stručan i kvalitetan trenažni rad. Cilj nam je da se deca pre svega zabavljaju baveći se raznovrsnim sportskim aktivnostima. Pored zabavnih sportskih aktivnosti, imamo za cilj da putem kinezioloških aktivnosti i fizičkog vežbanja, svakom detetu obezbedimo socijalizaciju, pravilan psihofizički razvoj i unapredimo razvijanje bazično-motoričkih sposobnosti. Posebno imamo za cilj da simboličkim sredstvima (reč, slika, mimika, pokret), kreativnim radionicama, muzikom i ritmom podstaknemo decu da obogate svoja osećanja i snove.

Omogućite vašim najmilijima prelepo i srećno detinjstvo, uz nadzor naših zaposlenih koji su eksperti u radu sa decom svih uzrasta.

  • Novosadskog sajma 37, Bulevar i Vrtić Maslačak (Narodnog fronta 42, Liman), 21000 Novi Sad

  • 063 / 590 – 456

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Škola sporta Od 6 meseci do 11 godina